دانلود پروژه مدیریت رستوران و فست فود به زبان C# و پایگاه داده Sql


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:

SQL

واژه‌های کلیدی

دستور بازیابی داده‌ها

دستورات عملیات روی داده‌ها

دستورات تراکنش داده‌ها

دستورات تعریف داده‌ها

دستورات کنترل داده

معایب اس کیوال

مزایای اس‌کیوال

زبان‌های مشابه اس‌کیوال

زبان سطح بالا سی شارپ (C#)

اهداف طراحی زبان

رشته‌ها

سامانه یکپارچه شده

انواع داده

کلاس های partial

Generic ها

کلاس‌های Static

سازنده‌های پیشرفته

عبارات جستجو (Query Expression)

نمونه‌ای از کاربرد LINQ به صورت زیر است

تاریخچه رستوران

انواع غذاخوری ها

رستوران الکترونیکی

سیستم دستی رستوران ها

تعرف سیستم

تحلیل نیازها و امکان سنجی

سیستم مکانیزه رستوران ها

مجموعه امکانات یک نرم افزار رستوران

امکانات پیاده سازی پروژه مدیریت رستوران

مجموعه سورس کدها و عکس های نرم افزار رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم انبار رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم تهیه نسخه پشتیبان از برنامه

توضیح سورس کد و عکس فرم کالا های رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم تغییر نام کاربری

توضیح سورس کد و عکس فرم اطلاعات مشتریان رستوران

توضیح سورس کد و عکس فرم صدور فاکتور مشتری

توضیح سورس کد و عکس فرم ثبت غذا / مخلفات رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم لیست (گزارش) فروش رستوران بین تاریخ های مورد نظر

توضیح سورس کد و عکس فرم لیست سفارش های مشتری از رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم لیست سفارش مشتریان

توضیح سورس کد و عکس فرم Login

توضیح سورس کد و عکس فرم اصلی نرم افزار

توضیح سورس کد و عکس فرم ایجاد کاربر جدید

توضیح سورس کد و عکس فرم اطلاعات فروشنده و پرسنل رستوران و فست فود

توضیح سورس کد و عکس فرم جستجوی غذا / مخلفات

توضیح سورس کد و عکس فرم جستجو کالا های رستوران و فست فود

تفاوت سیستم دستی و سیستم مکانیزه رستوران

دیاگرام خدمات سیستم مکانیزه رستوران

چارت سازمانی رستوران

دیاگرام مراحل ایجاد سیستم رستوران

دیاگرام حالت سیستم رستوران 1

دیاگرام حالت سیستم رستوران 2

وظایف موجودیت های سیستم رستوران

نمودار های جریان داده

 نمودار DFD سطح صفر-موجودیت اول

نمودار DFD سطح یک موجودیت مشتری

نمودار DFD سطح یک موجودیت گارسون و آشپزخانه

نمودار DFD سطح یک موجودیت صندوق دار و انباردار

نمودار DFD سطح یک موجودیت حسابدار و انباردار

موجودیت ها

روابط بین موجودیت ها

برای چه نمودار ERD رسم می کنیم؟

نمودار ERD مشتری در سیستم رستوران

نمودار ERD آشپزخانه در سیستم رستوران

نمودار ERD گارسون در سیستم رستوران

نمودار ERD صندوق دار در سیستم رستوران

نمودار ERD حسابدار در سیستم رستوران

سناریو های بخش های مختلف

1- سناریوی سفارش غذا توسط مشتری

2- سناریوی درخواست لیست غذا و قیمت ها توسط مشتری

3- سناریوی درخواست کالا از انبار توسط آشپزخانه

4- سناریوی دریافت فیش غذا مشتری

5- سناریوی دادن غذا به مشتری توسط گارسون

6- سناریوی دریافت فیش سفارش مشتری از صندوق دار

7- سناریوی ارائه گزارش مالی به مدیریت

8- سناریوی درخواست فاکتور خرید از مسئول خرید

9- سناریوی دریافت کالا از مسئول خرید توسط انباردار

10- سناریوی درخواست لیست فروش

هزینه پروژه

UML Diagram

نمودار های Usecase

نمودار متوالی (Sequence Diagram) سفارش غذا توسط مشتری

نمودار همکاری (Collaboration Diagram) سفارش غذا توسط مشتری

نمودار متوالی (Sequence Diagram) درخواست لیست غذا و قیمت ها

نمودار همکاری (Collaboration Diagram) درخواست لیست غذا و قیمت ها

نمودار توالی (Sequence Diagram) درخواست کالا از انبار توسط آشپز

نمودار همکاری (Collaboration Diagram) درخواست کالا از انبار توسط آشپز

نمودار متوالی (Sequence Diagram) درخواست لیست گزارش های فروش ماهانه

نمودار همکاری (Collaboration Diagram) درخواست لیست فروش گزارش های ماهانهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,