دانلود نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل


دانلودبا استفاده از نرم افزار مدیریت تعمیرگاه موبایل میتوانید به راحتی مشتریان خود را مدیریت کنید 


 


شامل امکانات:

نرم افزار سبک و کم حجم 

افزودن مشتری، حذف و ویرایش

با قابلیت استفاده از کلیدهای میانبر

 چاپ رسید در اندازه A4 و A5برچست ها : ,,,,,,